Obsługa kantoru przeznaczonego dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni, którzy często posługują się obcymi walutami i chcą dokonywać ich wymiany po najlepszych kursach mogą korzystać z kantoru przypisanego do ich konta bieżącego. Natomiast osoby spoza banku będą musiały najpierw założyć Konto Idealne, aby móc złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do punktu wymiany walut obsługiwanego w sposób internetowy. Czytaj dalej